Dark Tourism in Palestinian West Bank 2015 – 2020

‘Dark tourism’, tourism in places of conflict and atrocity, exists in spite of such troubles. In this project I explore how dynamics of emotions and affects between tourists and local tourism stakeholders shape identity of places in conflict. The focus is on emotional tourism experiences in the Palestinian West Bank.

‘Duister toerisme’ verwijst naar toerisme in gebieden waar conflicten en wreedheden plaatsvinden. In dit project onderzoek ik hoe de emotionele en affectieve dynamiek tussen toeristen en lokale stakeholders de identiteit van conflictgebieden vormgeeft. Hierbij richt ik mij op toeristische ervaringen op de Palestijnse Westelijke Jordaanoever.

Professor Dorina-Maria Buda is the Principal Investigator of this project funded by NWO – the Netherlands Organisation for Scientific Research  Talent Scheme-VENI.